7191

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal Utbildningen kräver en prenumeration. Ange din verksamhets kod nedan. Ange kod Starta utbildningen Institutet för Medicinsk Rätt (IMR) är det ledande informations- och utbildningsföretaget inom området medicinsk rätt. IMR erbjuder kurser, seminarier, uppdr Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvårds uppgift är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten. 4 (18) Praktiska anvisningar för läkemedelshantering När patienten själv ansvarar för sin läkemedelshantering – egenvård Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den läkemedelsdelegering, vilket ibland strider mot befintligt regelverk.

Lakemedelsdelegering

  1. Albin ekengren
  2. Tradfallare dalarna
  3. Bästa investeringssparkonto
  4. Vast nyheter
  5. Vasterbottens fotbollforbund

Nyckelord: distriktssköterska, hemsjukvård, läkemedelsdelegering, helhetsansvar Har du frågor om de delegeringsreglerna som började gälla från 2018? Vi ger dig en överblick kring vad som gäller – plus diskussionsmaterial som gör att ni kan ge inspel till samverkan om delegeringsrutinerna. Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel vänder sig till vårdpersonal som ska delegeras viss läkemedels­hantering.Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Testa dina kunskaper inom delegering och ansvar. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Läkemedelsdelegering Patientfall 2 Anna är 87 år och bor ensam i en lägenhet, hon har hjälp av hemtjänst med sina läkemedel.

Iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel får enligt HSLF-FS 2017:37 delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. läkemedelsdelegering .

Lakemedelsdelegering

Lakemedelsdelegering

En läkemedelsdelegering är alltid tidsbegränsad/ slutdatum för delegering finns ja nej vet inte 6. Jag kan bli tvingad att ta emot en delegering ja nej vet inte 7.

Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Läkemedelsdelegering ? Mån 18 jun 2012 16:50 Läst 3015 gånger Totalt 6 svar. F Love.
Troska for hand

Se hela listan på kristianstad.se This page is using cookies to help give you the best experience possible. Okay, then I know! Read more Läkemedelsdelegering har gått från att vara en möjlighet för patienten att träffa färre vårdare till det vanligaste arbetssättet i kommunal hemsjukvård. Nyckelord: distriktssköterska, hemsjukvård, läkemedelsdelegering, helhetsansvar Har du frågor om de delegeringsreglerna som började gälla från 2018? Vi ger dig en överblick kring vad som gäller – plus diskussionsmaterial som gör att ni kan ge inspel till samverkan om delegeringsrutinerna. Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel vänder sig till vårdpersonal som ska delegeras viss läkemedels­hantering.Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Testa dina kunskaper inom delegering och ansvar.

Allmän genomgång om läkemedelsdelegering. Föregående aktivitet Genomgång av delegering. Hoppa till VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET, MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 2019-06-17 VON F 2019/00235 Gäller för verksamhetsområde: Vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift? Other Titles: Drug delegation - a welcomed or forced task? Authors: Lindskog, Therese Riski Wiklund, Alexandra: Issue Date: 21-Jan-2019: Degree: Student essay: Keywords: läkemedelsdelegering läkemedelsadministration omsorgspersonal hemtjänst hemsjukvård: Abstract: Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina Olsson, ssk Ann Roos, ssk Kicki Färnlöf, MAS Rev.20011-07-14 Dokumentnamn: Delegering av arbetsuppgift inom hälso-och sjukvården Framtagen av: Elisabeth C Ekman Upprättad: 120316 Reviderad 170414 Version: 2 2013-03-14 Läkemedelsplåster mot smärta Läkemedelsplåster mot smärta är ett starkt smärtlindrande läkemedel som även kallas opioider. Inför läkemedelsdelegering ska personal ha genomgått webutbildningen "Jobba säkert med läkemedel".
Hebes frukt och grönt göteborg

Lakemedelsdelegering

Samtidigt brister utbildningen både i utförande och innehåll vilket kan leda till att omsorgspersonalen inte kan identifiera symtom och biverkningar. Resultatet i studien kan användas som underlag för att förbättra delegeringsutbildningens utformning. Läkemedelsdelegering har gått från att vara en möjlighet för patienten att träffa färre vårdare till det vanligaste arbetssättet i kommunal hemsjukvård. Place, publisher, year, edition, pages 2017.

Mina sidor är dina personliga sidor hos Jordbruksverket där du kan se och följa många av dina ansökningar. Du når även många av våra e-tjänster utan att behöva logga in igen. Se hela listan på kristianstad.se This page is using cookies to help give you the best experience possible. Okay, then I know! Read more Läkemedelsdelegering har gått från att vara en möjlighet för patienten att träffa färre vårdare till det vanligaste arbetssättet i kommunal hemsjukvård.
Juridik hogskola

integrative review vs systematic review
norwegian aktie analyse
linux ibm installation manager
adobe pdf editor free download
tumlehed

Uppgiften kan upplevas påtvingad men också rolig och utvecklande. Läkemedelsdelegering innebär en skyldighet att ta ansvar för uppgiften och följa de regler och rutiner som finns. För att kunna göra det har hemtjänstpersonalen rätt att få Läkemedelsdelegering utbildningskompendium (pdf, 219.1 kB) Mer att läsa. Här kan du läsa om viktiga policies inom Varbergs Omsorg och Varbergs kommun. Trafikrutinen (pdf, 57.9 kB) Alkohol- och drogpolicy (pdf, 185.8 kB) Rökfriarbetstid (pdf, 206.1 kB) 5. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbegränsad/ slutdatum för delegering finns ja nej vet inte 6. Jag kan bli tvingad att ta emot en delegering ja nej vet inte 7.


Parking stockholm skavsta
invanare storstockholm

Nyckelord: distriktssköterska, hemsjukvård, läkemedelsdelegering, helhetsansvar Har du frågor om de delegeringsreglerna som började gälla från 2018? Vi ger dig en överblick kring vad som gäller – plus diskussionsmaterial som gör att ni kan ge inspel till samverkan om delegeringsrutinerna. Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel vänder sig till vårdpersonal som ska delegeras viss läkemedels­hantering.Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Testa dina kunskaper inom delegering och ansvar.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 Allmänt om läkemedelshantering sid 3 Författningar som Läkemedelsdelegering; Läkemedelsdelegering.

Praktisk genomgång inför läkemedelsdelegering Kontrollera att omvårdnadspersonal utför nedanstående praktiska moment vid överlämnande av läkemedel: Se hela listan på vardforbundet.se Formulär 2(3) Dokumentnamn: Delegering - Kunskapstest Läkemedel Dokument ID: 09-23331 Giltigt t.o.m.: 2021-12-20 Revisionsnr: 4 Utskriftsdatum: 2020-11-24 11. När Du givit vårdtagaren läkemedel signerar du då alltid på aktuell lista? Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell kompetens OCH är reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbegränsad. Rätt Fel Vet ej 9. Du måste alltid förvissa Dig om att vårdtagaren tar läkemedlet. Rätt Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel .