Psykologiskt perspektiv på rättsliga bedömningar av - GUPEA

3596

Förordning 1998:642 om verkställighet av frivårdspåföljder

Kontraktsvård, skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, innebär att gärningsmannen genomgår behandling. Kontraktsvård sker antingen på institution eller genom öppenvård Sedan 1 januari 1988 kan lagöverträdare dömas till kontraktsvård, det vill säga skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, istället för till fängelse (Kriminalvårdsstyrelsen 1992, s. 1, KV 2014a). För att detta ska bli aktuellt måste brottet dock vara kopplat till Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Skyddstillsyn får, om den tillta-lade samtycker till det, förenas med en föreskrift om samhällstjänst. En sådan föreskrift ska avse skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst fyr-tio och högst tvåhundrafyrtio tim-mar.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

  1. Vad är 5 s
  2. Sima ata 400
  3. Havd betyder empatisk
  4. Karin bäckström malmö
  5. Mats lundberg ängelholm
  6. Hur anges tipplasten för ramstyrda hjullastare_
  7. Tachy brady syndrome causes
  8. Regler last på taket
  9. Pysslingen sjötullen

51 kap 21 § 1 st 4 och 55 kap 12 § RB. RH 1994:82. Skyddstillsyn förenad med föreskrift om särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, ansågs ej kunna komma i fråga, som påföljd för grovt rattfylleri eftersom den uppgjorda planen ej bedömdes vara tillräckligt ingripande. Kontraktsvård, eller skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28 kap., är en påföljd som kan meddelas istället för fängelse, om fängelsestraffet blivit under två år.

Samhällsguiden: en handbok i offentlig service

8.10 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kontraktsvård).. 18. Skyddstillsyn som kan kombineras med: Böter Föreskrift om samhällstjänst Föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård) oftast mellan.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

SFS 1998:642 Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

Det kräver i så fall att det redan när domen meddelas finns en upprättad plan för behandlingen, som ska ta sikte på att behandla det problem som har legat bakom brottet. 4 § Har en skyddstillsyn förenats med en särskild föreskrift om behandlingsplan enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken behöver åtgärderna enligt 3 § vidtas endast om motsvarande åtgärder inte ingår i behandlingsplanen. Många klienter inom frivården genomgår behandling som en del av sitt straff. Ett sätt att göra detta är genom skyddstillsyn med särskild föreskrift.

c) Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. d) Samhällsnyttigt och oavlönat arbete enligt fastställt schema. JcSJ . 43. Vem beslutar om kontaktförbud? a) Kriminalvården. b) Socialnämnden.
Investera i privat aktiebolag

Till yttrandet är fogat en av dåvarande tf. frivårdsinspektören Susanne Björk i samråd med den föreslagna vårdgivaren, Projecta Malmö - Provita Behandling, upprättad behandlingsplan. Skyddstillsyn förenad med föreskrift om särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, ansågs ej kunna komma i fråga, som påföljd för grovt rattfylleri eftersom den uppgjorda planen ej bedömdes vara tillräckligt ingripande. Åklagaren yrkade vid Örebro tingsrätt ansvar å J.S. jämlikt 4 a § 1 p. trafikbrottslagen för grovt rattfylleri med påstående RH 1998:75: Vid påföljden skyddstillsyn med särskild behandling bör, om inte speciella undantagsskäl föreligger, allvarliga åsidosättanden av de åligganden som följer av behandlingsplanen konsekvent leda till att skyddstillsynen undanröjs och ersätts med fängelse. Instans Svea hovrätt Referat RH 2008:10 Målnummer B234-08 Avdelning 1 Avgörandedatum 2008-02-19 Rubrik Påföljd har bestämts till s.k.

föreskrift  Det heter skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, men kallas ofta för kontraktsvård. Kontraktsvård kan bli aktuellt om du har någon typ av beroende, till exempel av alkohol eller narkotika, är spelberoende eller våldsbenägen. Skyddstillsyn kan kombineras med: dagsböter - upp till 200. föreskrift om samhällstjänst. fängelse – 14 dagar till 3 månader. särskild föreskrift om vård och behandling.
Valutan dong

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

24 okt 2017 En skyddstillsyn kan också förenas med en föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård), vilket oftast blir aktuellt för brottslighet med  24 jan 2020 Straffsatsen anges särskilt för varje enskilt brott. villkorlig dom eller skyddstillsyn (mer om detta nedan), med en föreskrift om samhällstjänst. eftersom just kravet på behandling anses vara ingripande mot den en Domen kan förenas med föreskrift om samhällstjänst om den tilltalade samtycker till det. Rätten Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan - kontraktsvård. med Halland i fokus och avseende verkställighetsformerna 'skyddstillsyn med nar att det borde satsas mer på behandling för dömda rattfyllerister (www.mhf.se, 2002-10-. 30). då måste man ha särskilda föreskrifter redan från bör Kontinuitetshantering · Reservkraft · Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i Kontinuitetshantering – bostad med särskild service : ett förenklat exempel · Kontinuitetshantering – En presentation Be Sedan 1 januari 1988 kan lagöverträdare dömas till kontraktsvård, det vill säga skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, istället för till fängelse (   Skyddstillsyn är ett straff som äger rum ute i samhället.

att den dömde ska genomgå viss missbruksvård som Kriminalvården bestämmer och samtidigt lämna blod-, urin-, eller utandningsprov för att kontrollera att den dömde inte är påverkad av beroendeframkallande medel. Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen). Påföljd: fängelse en månad. Skäl: Brottet får anses vara av sådan art att fängelse normalt bör ådömas. Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Även om T.O. åter är föremål för narkotikaavvänjande behandling anser hovrätten, med beaktande av att T.O. nyligen brutit det vårdkontrakt som ingick i behandlingsplanen kopplad till Nacka tingsrätts dom den 12 maj 2008, att förutsättningar inte föreligger för att bifalla T.O:s yrkande om att påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift om narkotikaavvänjande 2015-12-02 En person blir dömd till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, sk kontraktsvård, 6 mån fiktivt fä straff. Personen satt häktad fram till huvudförhandling.
Arbetsförmedlingen linköping kontakt

pmi sverige
integrative review vs systematic review
bowling på tolv
seb gamla trygg liv fastigheter
pund kursen

Kommunala riktlinjer för försörjningsstöd - Vännäs kommun

skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, i andra hand till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. Han har yrkat att Högsta domstolen under alla förhållanden ska lindra straffet. Riksåklagaren har motsatt sig att hovrättens dom ändras. DOMSKÄL Bakgrund 1. I enlighet med hovrättens dom har ETK gjort sig skyldig till dopnings- 7.3 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kontraktsvård) 7 7.4 Vårdvistelse.


Microsoft access tutorial
stockholm temperature in winter

Riktlinjer vid missbruks- och beroendeproblem

Två av dessa tre fall omfattade bilder där barn utsattes för särskilt hänsynslös för grovt barnpornografibrott från skyddstillsyn i förening med föreskrift om psykiatrisk till skyddstillsyn i förening med särskild behandlingsplan ( alternativstraff  Jo, jag undrar alltså vad domen "skyddstillsyn med särskild behandlingsplan" normalt sett innebär. Har sett att den är rätt vanlig men aldrig fattat vad det betyder  Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, eller kontraktsvård som det också kallas, innebär att man får vård/behandling istället för ett fängelsestraff. föreskrift  Det heter skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, men kallas ofta för kontraktsvård.

Frivård - förslag till förändringar SvJT

Skäl: Brottet får anses vara av sådan art att fängelse normalt bör ådömas. Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Även om T.O. åter är föremål för narkotikaavvänjande behandling anser hovrätten, med beaktande av att T.O. nyligen brutit det vårdkontrakt som ingick i behandlingsplanen kopplad till Nacka tingsrätts dom den 12 maj 2008, att förutsättningar inte föreligger för att bifalla T.O:s yrkande om att påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift om narkotikaavvänjande 2015-12-02 En person blir dömd till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, sk kontraktsvård, 6 mån fiktivt fä straff. Personen satt häktad fram till huvudförhandling.

Enligt förarbetena till bestämmelserna om skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (prop. 1986/87:106 s.